مبرد

مبرد

گاز مبرد ماده ای است که خاصیت گرماگیری دارد و در زمانی که از مایع به بخار تبدیل می شود، میزان زیادی از گرمای محیط را به خود جذب می کند اینگونه باعث کاهش دمای سردخانه می شود. دمای جوش مبرد باید در فشار اتمسفر پایین باشد، تا نیازی به ایجاد خلأ نداشته باشیم و دمای انجماد آن هم زیر دمای کارکرد سیستم باشد. در ایران دو نوع سردخانه با گاز های مبرد آمونیاک یا گاز های فریونی استفاده می شوند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه