شیرآلات

شیرآلات

یکی از 4 قسمت اصلی و جدایی ناپذیر سردخانه، شیر انبساط یا اکسپشن ولو است. اکسپنشن ولو به عنوان یک شیر اتوماتیک در مسیر حرکت مبرد قبل از اواپراتور نصب می گردد و با ایجاد افت فشار باعث تبخیر مبرد می شود و گاز مبرد را به درون اواپراتور اسپری و تولید سرما می کند.

وظیفه اصلی شیر انبساط کنترل و تنظیم میزان دبی مبرد ورودی و خارج شده از اواپراتور می باشد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه