کمپرسور

کمپرسور

کمپرسور سردخانه به عنوان قلب سیستم سرمایش است.  وظیفه کمپرسور در سیستم سردخانه چرخاندن مبرد در سیکل تبرید است. نقش کمپرسور سیکل تبریدی افزایش فشار گازی است که از سمت اواپراتور می آید تا بتواند این گاز فشرده را در کندانسور تقطیر کند و گرمایی که در قسمت اواپراتور وارد سیستم می شود را در قسمت کندانسور به محیط برگرداند.

نمایش 1–8 از 24 نتیجه