کمپرسور

کمپرسور یک وسیله‌ی مکانیکی است که فشار یک گاز را به وسیله‌ی کاهش حجم آن افزایش می‌دهد.

کمپرسور

کمپرسور اصلی ترین قسمت یک سیکل سرمایشی یا برودتی می باشد. عبارت Compressor به معنی فشرده ساز می باشد که با فشرده سازی گاز مبرد موجود در سیکل های تبرید شرایط تبادل انرژی را فراهم می کند. در شرایط معمولی و نرمال گرما از محیط گرمتر به محیط سردتر جریان دارد اما سیستم های برودتی با کمک کمپرسورها شرایطی به وجود می آورند که گرما از محیط سرد به محیط گرم حرکت کند.

کمپرسورها شباهت زیادی به پمپ‌ها دارند. با این تفاوت که پمپ‌ها برای افزایش فشار مایعات کارکرد دارند و با استفاده از پمپ می‌توان یک سیال را در راستای یک لوله به حرکت درآورد.