ما را بهتر بشناسید

 
shape4
shape4

مجموعه سرد کالا با استراتژی تامین صفر تاصد نیازهای صنایع برودتی و سردخانه و یخچالهای فروشگاهی کارخود را اغاز نمود.
رویکرد حضور در فضای انلاین و فیزیکی که دنیای فیجیتال رو بوجود میاره بخش اعظمی از راه سردکالاست.

تجربه و دانش و خلاقیت بخش جدایی ناپذیر تیم حرفه ای سردکالاست.
قطعا احترام به مشتری و خدمات سریع و با کیفیت از رسالت های مجموعه سردکالاست
حفظ محیط زیست از ارزش های مجموعه سردکالاست

watch about
watch about